10 PRZYKAZAŃ  DLA  RODZICÓW

czyli jak wychować szczęśliwe dziecko

Co zrobić, by dziecko wyrosło na otwartego, szczerego i wrażliwego człowieka? Przede wszystkim dać mu dużo miłości, cierpliwie wysłuchać  i pozwolić rozwijać zainteresowania.

Wychowanie dziecka to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Niestety, w procesie wychowania rodzice popełniają wiele błędów, najczęściej niezamierzonych. Czy można ich uniknąć? Na pewno nie wszystkich, ale wiele z nich można wykluczyć. A oto kilka zasad, którymi warto kierować się w kontaktach z dzieckiem, aby wyrosło na człowieka wartościowego i zadowolonego z życia:

1.      Bezwarunkowo kochaj swe dziecko i staraj się jak najczęściej mówić mu o swoich uczuciach!

2.      Nie lekceważ uczuć swojego dziecka, to przecież mały człowiek, któremu także należy się szacunek. Jeśli popełnisz błąd, przeproś i nie obawiaj się z tego powodu utraty autorytetu.

3.      Staraj się poświęcać swojemu dziecku jak najwięcej czasu.

4.      Bądź rodzicem stanowczym i konsekwentnym. Jeśli pragniesz wyegzekwować coś od dziecka, przekaż mu to w jasny i prosty sposób. Nigdy nie zmieniaj wspólnie ustalonych zasad postępowania.

5.      Nie oceniaj wyłącznie efektów pracy dziecka, ale przede wszystkim trud, jaki w nią włożyło.

6.      Nie bagatelizuj problemów dziecka. Jeśli mówi ci o swoich kłopotach, to znaczy że nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją i oczekuje od ciebie wsparcia.

7.      Nie przelewaj na syna czy córkę własnych ambicji, dziecko ma prawo wyboru własnej drogi życia.

8.      Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jest ono niezbędne do prawidłowego rozwoju emocjonalnego.

9.      Staraj się nie wyręczać dziecka we wszystkim, pozwól mu samodzielnie podejmować działania i być za nie odpowiedzialnym.

10. Nie bij swojego dziecka. Takie karanie jest wyłącznie objawem bezsilności i przynosi najczęściej skutki odwrotne do zamierzonych.

Opracowała: Iwona Ostrowska