KÓŁKO LOGOPEDYCZNE
Zajęcia prowadzone są w oparciu o program własny nauczyciela „Gimnastyka dla języka”
Cel: Stymulowanie mowy i usprawnianie wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Zajęcia prowadzone są w oparciu o program własny nauczyciela „Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”
Cel: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI Z RODZICAMI
Cel: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz wrażliwości estetycznej. Wzmacnianie więzi emocjonalnej między dzieckiem i rodzicem.