Jak uchronić się przed koronawirusem?

 

 

 

„Gdzie jest nasz dom?
Tam, gdzie odnajdziemy ciepło i miłość,
Tam, gdzie panuje wzajemne zaufanie
i czuła, życzliwa troska o drugiego.
Gdzie każdy ma serce dla każdego.
Dom znajdziesz tylko tam,
Gdzie bije dla Ciebie serce.”

 

 

Przedszkole Miejskie nr 11 zostało wybudowane przez kopalnię „Milowice” w Sosnowcu i zaadoptowane do potrzeb placówki wychowawczej w 1952 roku. Budynek przedszkola jest duży, estetyczny, przestronny. W przedszkolu znajduje się sześć estetycznie i bezpiecznie wyposażonych sal dydaktycznych, sypialnia, gdzie leżakują dzieci najmłodsze jak również przestronna sala gimnastyczna ze sceną. W sali tej dzieci aktywnie uczestniczą w zestawach zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Tutaj również odbywają się występy naszych wychowanków, którzy to uświetniają różnorodne akademie, koncerty, uroczystości z udziałem zaproszonych gości.

Budynek przedszkola usytuowany jest wśród zieleni, co pozwala na zaspokojenie wszelkich potrzeb zdrowotnych naszych wychowanków. Do dyspozycji dzieci przeznaczony jest bogato wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia rekreacyjne ogród przedszkolny.

W przedszkolu przebywa 150 wychowanków uczęszczających do 6 oddziałów.

W placówce zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny posiadający ukończone różnorodne kierunki studiów niezbędne do pracy z dziećmi oraz kompetentny personel obsługi. Nadrzędnym celem w naszym przedszkolu jest stwarzanie bezpiecznych, przyjaznych warunków opieki, wychowania i nauczania. Dbanie o atrakcyjną i efektywną ofertę edukacyjną, umożliwiającą zaspakajanie potrzeb i możliwości dzieci w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Naszym zadaniem jest stworzyć dziecku takie warunki aby mogło w pełni rozwinąć swoje potencjalne możliwości intelektualne, poznawcze, społeczno – moralne, emocjonalno-motywacyjne w warunkach jego zdrowia i potrzeb rozwojowych.