RAMOWY ROZKŁAD DNIA

600 – 800

Schodzenie się dzieci.

Stwarzanie warunków do odpoczynku, relaksacji, zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itd. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
Praca indywidualna kompensacyjno – wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym.

800– 830

Prace organizacyjne, zabawy integracyjne

830 – 845

Ćwiczenia poranne.

845 – 900

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

900 – 920

Śniadanie

920 – 930

Przygotowanie do zajęć.

930 – 1030

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

1030 – 1045

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu lub poza teren przedszkola – czynności samoobsługowe.

1045 – 1130

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

1130 – 1145

Powrót do przedszkola. Czynności samoobsługowe w szatni.

1145 – 1200

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230

Obiad

1230 – 1245

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

1245 – 1330

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

1330 – 1345

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

1345 – 1400

Podwieczorek

1400 - 1700

Stwarzanie warunków do odpoczynku, relaksacji, zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.