KADRA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

mgr Małgorzata Kołątaj/dyrektor/ - nauczyciel dyplomowany 
mgr Katarzyna Kobińska /wicedyrektor/ - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Guła - nauczyciel dyplomowany                                                             

mgr Marta Guła – Huba - nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Kaczmarczyk - nauczyciel mianowany 
mgr Krystyna Kita - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Millak -Lasoń - nauczyciel mianowany
mgr Iwona Ostrowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Polak - nauczyciel dyplomowany
mgr Żaneta Sternak - Cendrowska - nauczyciel mianowany
mgr Anna Śliz - nauczyciel mianowany 
mgr Iwona Tylmann – Piekielska nauczyciel języka angielskiego


Personel administracyjno - obsługowy:

Olga F. – intendent 
Małgorzata K. – pomoc nauczyciela
Joanna B. – pomoc nauczyciela
Bożena B. – woźna
Barbara G. – woźna 

Karolina R. – woźna 
Anna S. – woźna 
Bożena S. – woźna 
Aleksandra M. – woźna 
Renata K. – szef kuchni
Anna K. – kucharka
Paweł K. – konserwator