KADRA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

mgr Małgorzata Kołątaj /dyrektor/ - nauczyciel dyplomowany 
mgr Katarzyna Kobińska /wicedyrektor/ - nauczyciel
mgr Ewa Guła - nauczyciel                                                             

mgr Marta Guła - Huba - nauczyciel
mgr Katarzyna Kaczmarczyk - nauczyciel
mgr Joanna Kozieł - nauczyciel
mgr Małgorzata Millak -Lasoń - nauczyciel
mgr Iwona Ostrowska - nauczyciel
mgr Żaneta Sternak - Cendrowska - nauczyciel
mgr Anna Śliz - nauczyciel
mgr Iwona Tylman - Piekielska - nauczyciel, nauczyciel języka angielskiegoPersonel obsługowy:

Olga F. – intendent 
Małgorzata K. – pomoc nauczyciela
Bożena B. – pomoc nauczyciela
Małgorzata B. – woźna
Barbara G. – woźna 

Karolina R. – woźna 
Anna S. – woźna 
Bożena S. – woźna 
Bożena K. – woźna 
Renata K. – kucharka
Magdalena K. – pomoc kucharki
Paweł K. – konserwator