OPŁATY

Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są do 10 – tego każdego miesiąca u intendenta.

Opłata składa się z: 

  • opłaty za wyżywienie w zależności od spożywanych przez dziecko posiłków:

                    3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek ) - 5,60zł/stawka dzienna
                    2 posiłki (śniadanie, obiad ) - 4,40zł/
stawka dzienna
                   

  • Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego jest realizowane w godź.: 8-13 jest nie krótsza niż 5 godzin dziennie.
  • Wysokość opłaty za godziny wychowawczo – dydaktyczne wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. W bieżącym roku szkolnym każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 (słownie: jeden złoty).
  • Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dopłatę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodki znajdują się: Sosnowiec ul. Mościckiego 14, Czeladź ul. 17-og lipca 27.