Program wychowania przedszkolnego PWN

Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała

  • Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Sosnowcu

Cel główny: Wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego wychowanków, kształtowanie i nich postaw społecznych akceptowanych oraz otwartych na drugiego człowieka w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym  i kulturowym.

  • „Gimnastyka dla języka – stymulowanie mowy    i usprawnianie wymowy dzieci w wieku przedszkolnym”

                Cel główny: Stymulowanie mowy i usprawnianie wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.

  • „Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”

                Cel główny: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych    możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

  • „Program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka z trudnościami  w zakresie sprawności manualnej”

                Cel główny: Wspieranie i korygowanie rozwoju sprawności manualnej dzieci 3 – 6 letnich. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym dziecka oraz ich emocjonalnym  i społecznym konsekwencjom.

  • „Terapia poprzez zabawę”- wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

                Cel główny: Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

  • Program kółka przyrodniczo – doświadczalnego dla najmłodszych ,,Mali odkrywcy”
  • Program nauczania religii ,,Kochamy Dobrego Boga”
  • Program ,,Czyste powietrze wokół nas”

                Cel główny: Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.