PROMOWANIE PRZEDSZKOLA NA FORUM ŚRODOWISKA LOKALNEGO, MIASTA I POZA JEGO GRANICAMI

Dzieci z naszego przedszkola czynnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach miejskich oraz w akcjach o znaczeniu ogólnokrajowym są to min.: 

 • Olimpiada Przedszkolaka
 • Festiwal Twórczości Muzycznej
 • Przegląd Poezji Dziecięcej
 • Dni Sosnowca
 • Konkursy plastyczne, muzyczne
 • Dni Ziemi 
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Góra grosza”

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami na terenie dzielnicy i miasta są to: sosnowieckie przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 12, Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Edukacji Artystyczno - Oświatowej, tutejszą parafią, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sekcją prewencji KMP. 


W październiku każdego roku organizujemy konkurs plastyczny pt. „Złota Polska Jesień dla dzieci z sosnowieckich przedszkoli, który zagościł na stałe w kalendarzu naszych imprez, gdyż spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ma on zupełnie inną formę niż te organizowane przez inne placówki. Dzieci biorące udział wykonują prace plastyczne u nas w przedszkolu. Z prac naszych małych artystów organizowana jest w naszym przedszkolu galeria. 


Prowadzimy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 12, która jest jedyną szkołą w naszej dzielnicy. Podstawowym celem współpracy jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym i zminimalizowanie stresu związanego z podjęciem nauki w szkole.

 • Przedszkolaki uczestniczą w lekcjach otwartych, by móc doświadczyć życia szkolnego, poznać sposób prowadzenia lekcji i oceniania uczniów oraz poznać swoich przyszłych nauczycieli. 
 • Biorą udział w przedstawieniach organizowanych przez uczniów klas nauczania początkowego.
 • Wystawiają przygotowane przedstawienia i inscenizacje.
 • Wspólnie bawimy się w karnawale i na walentynkach.

Aby upowszechnić zwyczaj czytania książek, już w przedszkolu dzieci systematycznie korzystają z biblioteki. W ramach współpracy: 

 • systematycznie wypożyczają książki do czytania samodzielnego lub z rodzicami. 
 • uczestniczą w konkursach organizowanych w bibliotece 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Artystyczno – Oświatowej organizujemy koncert dla rodziców i mieszkańców dzielnicy „Kolędowy czas” podczas, którego dzieci z Zespołu wokalno – tanecznego z naszego przedszkola śpiewają najpiękniejsze polskie kolędy, akompaniują im najstarsi uczniowie stowarzyszenia. Jednym z celów stowarzyszenia jest kierowanie naszych najzdolniejszych wychowanków do państwowych szkół artystycznych - stanowi dla nich bazę rekrutacyjną.Występy naszych wychowanków uświetniają różnorodne akademie, koncerty i inne imprezy organizowane na terenie Sosnowca jak i innych miast województwa reprezentując nasze miasto.


Od kilku lat współpracujemy również z tutejszą parafią

 • Przedszkolaki wystawiają w kościele „Jasełka” dla mieszkańców dzielnicy. 
 • Organizujemy konkurs „Palma wielkanocna” dla dzieci i rodziców. W kościele zorganizowana jest wystawa prac które przez całe święta ozdabia ołtarz.


Aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sosnowcu: 

 • systematycznie kierujemy dzieci z mikrodeficytami do specjalistów
 • nauczyciele uczestniczą w warsztatach organizowanych w poradni.

Współpracujemy również z Sekcją prewencji KM Policji w ramach współpracy organizowane są spotkania z funkcjonariuszami prewencji, które dotyczą zasad bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, oraz różnych zagrożeń. Co roku dzieci odwiedza maskotka śląskiej policji Sznupek 


Co rok organizowana jest w naszym przedszkolu „Majówka”- uroczystość dla rodziców, mieszkańców dzielnicy i zaproszonych gości, która odbywa się na terenie ogrodu przedszkolnego. Uroczystość tą uświetniają występy dzieci. Zorganizowana jest Kawiarenka pod Akacją, loteryjka fantowa, zabawy sportowe, konkursy z nagrodami oraz wspólne grilowanie. 


Nauczycielki z naszego przedszkola redagują gazetkę dla dzieci i rodziców kwartalnik „JEDENASTKA” 
w której zamieszczane są: 

 • aktualności z życia przedszkola
 • artykuły dla rodziców
 • zadania do wykonania z dzieckiem
 • zagadki, opowiadania
 • rady dla dzieci i rodziców