REKRUTACJA   2022/2023

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu informuje, iż od dnia 01.03.2022 - 10.03.2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 24 stycznia 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Na stronie internetowej naszego przedszkola oraz Urzędu Miasta pojawi się link z adresem strony, na której dostępny będzie elektroniczny wniosek.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego. 
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli. 

01.03.2022 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.03.2022 r. od godz. 12:00 
do 10.03.2022 r. do godz. 16:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.03.2022 r. 
do 10.03.2022 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.03.2022 r. godz. 14:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 15.03.2022 r. od godz.14:00 
do 22.03.2022 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25.03.2022 r. godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.06.2022 r. od godz. 12:00 
do 08.06.2022 r. do godz. 16:00

2

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.06.2022 r. od godz. 12:00 
do 08.06.2022 r. do godz. 17:00

3

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.06.2022 r. godz. 14:00

4

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 14.06.2022 r. od godz. 14:00 
do 21.06.2022 r. do godz. 17:00

5

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2022 r. godz. 14:00