Załącznik nr 1

 do Zarządzenia nr 14

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2023/2024  do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

01.03.2023 r.         
(od godz. 12.00) –
 10.03.2023 r.
(do godz. 16.00)

01.06.2023 r.         
(od godz. 12.00) –
 08.06.2023 r.
(do godz. 16.00)

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

01.03.2023 r.         
(od godz. 12.00) –
 10.03.2023 r.
(do godz. 17.00)

01.06.2023 r.         
(od godz. 12.00) –
 08.06.2023 r.
(do godz. 17.00)

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15.03.2023 r.
godz. 14.00

14.06.2023 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15.03.2023 r.         
(od godz. 14.00) –
 22.03.2023 r.
(do godz. 17.00)

14.06.2023 r.         
(od godz. 14.00) –
 21.06.2023 r.
(do godz. 17.00)

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

24.03.2023 r.
godz. 14.00

23.06.2023 r.
godz. 14.00