WPŁYW TELEWIZJI NA ZACHOWANIE DZIECI

Telewizja jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu. Łatwość odbioru przekazywanych treści, możliwość, korzystania z telewizora w domu spowodowała zejście innych mass mediów na dalszy plan (kino, książki, radio, czasopisma). Dlatego coraz większa liczba osób poddawana jest telewizyjnej presji. Dotyczy to także dzieci .

Telewizja dążąc do zwiększania swej oglądalności ,stara się pokazywać wydarzenia spektakularne, wstrząsające , niezwykłe. Szczególnie mali widzowie głęboko przeżywają obrazy niosące ze sobą duży ładunek emocjonalny i to nie tylko ten o charakterze negatywnym, ale także ten, który wywołuje silne, pozytywne emocje. Emocje te są tym silniejsze, że często „wspomaga „ je bogata wyobraźnia dziecięca oraz fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym nie zawsze potrafią odróżnić to, co rzeczywiste, od fikcji.

Dzieci głęboko przeżywają obrazy niosące ze sobą duży ładunek emocjonalny. Drastyczna treść programów może stworzyć napięcia nerwowe zaburzające poczucie bezpieczeństwa. Bierna obserwacja jeszcze bardziej potęguje ten stan .Nagromadzone różnorodne , emocje ujawniają się w psychice pod postacią lęków, zaburzeń snu, nadpobudliwości, a nawet agresji .

Oglądając film dzieci przyjmują dosłownie elementy wizualne i nie są zdolne doszukiwać się przenośni czy symbolu. Często dzieci bezkrytycznie próbują naśladować zachowanie swoich ulubionych bohaterów . Dzieci przyswajają język bohaterów operując słowami, których nie rozumieją .Bardzo częstym tego efektem jest zaburzona komunikacja, zaburzenia spostrzegania perspektywy, bezkrytyczność, niebezpieczeństwo kształtowania się niewłaściwych postaw i stereotypów .Obojętnienie na okrucieństwo i przemoc .

Przedstawione powyżej negatywne wpływy telewizji wskazują na to, że dzieci powinny mieć do niej dostęp przy zachowaniu pewnych warunków.

  • dostosowanie programu do możliwości intelektualnych i emocjonalnych dziecka
  • kontrolowanie czasu oglądania
  • omówienie i interpretowanie obejrzanych treści(rodzice, dziadkowie)

Organizując dzieciom czas przed telewizorem należy pamiętać, że telewizja nie tylko zaspakaja ciekawość poznawczą małych dzieci, dostarcza im przyjemności oglądania tego, czego nie widzą w najbliższym otoczeniu, rozszerza zakres pojęć , oddziałuje silnie na rozwój społeczny i moralny, ale także uczy bierności, agresji . Dlatego dorośli musza zatroszczyć się o właściwy dobór treści , które odbiera dziecko, tak aby przeważały wśród nich programy wartościowe, zarówno w sensie wychowawczym, jak i kształcącym.

Opracowała Maria Iwańska na podstawie artykułu z czasopisma „Wychowanie w przedszkolu” nr 3/2000