Proponowane zadania do wykonania 12 - 16 kwietnia 2021 r.

 

Temat tygodnia:  Dbamy o przyrodę

 

l  „Lis i lornetka” –  obejrzyj video i wysłuchaj opowiadania. https://www.bing.com/videos/search?q=lis+i+lornetka+opowiadanie&docid=608034770667598023&mid=98D33517968A26AFA2FD98D33517968A26AFA2FD&view=detail&FORM=VIRE

 

Odpowiedz na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania:

Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?

Dlaczego zwierzęta bały się dzieci?

– Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały?

– Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?

– Kogo narysowała Ada i dlaczego?

– Co narysowała nauczycielka?

– Czy zwierzęta mogłyby żyć, gdyby nie było roślin?

 

l  „Zwierzęta leśne” naśladuj ruchy i głosy zwierząt żyjących w lesie.

 

l  „Las” rysuj brakujące linie z zachowaniem ich ciągłości. Kreśl i koloruj wybrany obrazek z zachowaniem prawidłowego chwytu przyboru.

l  „Ochroń ziemię” wysłuchaj piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8

 

Odpowiedz na pytania:                                                                                                                               Czy podoba ci się ta piosenka i dlaczego?                                                                                     – W jakim jest nastroju – wesołym, smutnym, a może groźnym?                                                                                                                       – Do czego zaprasza muzyka do piosenki? (tańca, marszu, biegu, podskoków, odpoczynku).       

Opowiedz, o kim i o czym mówi piosenka?

 

„Ochroń ziemię” tekst piosenki:

 

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi                                                                                                           chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas,

tym dla Ziemi lepszy czas.

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek nauczy się lubić.

Ref.:

Włącz ponownie piosenkę. Słuchaj jej uważnie i ilustruj ruchem ciała jej treść. Spróbuj śpiewać jej początkowy fragment, po włączeniu piosenki kolejny raz. Możesz stopniowo uczyć się jej kolejnych fragmentów. Przyjemnej zabawy!

 

l „Jaki piękny jest świat!” – wykonaj pracę plastyczną dowolnie wybraną przez siebie techniką lub łącząc różnorodne jej rodzaje (malując, wyklejając, wylepiając plasteliną itp.) Możesz wykonać ją również kredą na płytkach chodnikowych albo  patykiem na piasku, czy też ziemi  w czasie spaceru w parku.  Opowiedz dorosłemu, co przedstawia twoja praca i uzasadnij jej treść.

l   „Lekcja 4 - Ćwiczenia z liczeniem w podskokach| rytmika dla dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

 

l   Zabawy matematyczne

 

 

Wykonaj podane poniżej ćwiczenia. Zrób dane ćwiczenie tyle razy, ile jest oczek na kostce.

 

Spiele - Kinderyoga Ausbildung Berlin - Yogagogik

 

 

 

 

l   Jeśli masz w domu Karty pracy – wykonaj zadania Karta pracy, cz. 4, s.16 i 17.

Jeśli nie masz Kart pracy wykonaj poniżej umieszczone zadania.

Policz przedmioty w ramkach po lewej stronie kartki. Wyklaszcz, wytup ich liczbę  i połącz z odpowiednią cyfrą po prawej stronie kartki. Pokoloruj starannie obrazki, bez wychodzenia poza ich kontury, użyj wielu barw.

 

 

Uzupełnij pola odpowiednimi rysunkami.  Policz, ile kotów jest w każdym szeregu obrazków na planszy? A może potrafisz policzyć i wskazać liczbę wszystkich kotów na planszy.

 

 

 

Wymień nazwy zabawek znajdujących się na najwyższej, potem na najniższej, a następnie na środkowej półce. Policz zabawki na każdej z półek i wskaż ich liczbę. Jeśli potrafisz to napisz odpowiednią cyfrę obok każdej półki. Pokoloruj obrazek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  „Zabawy z muzyką w domu” https://www.bing.com/videos/search?q=zabawy+ruchowe+dla+6+latk%c3%b3w&docid=608011384572306504&mid=D9B4DE6A7488ED3D7704D9B4DE6A7488ED3D7704&view=detail&FORM=VIRE

 

l  „Dbaj o przyrodę” – wysłuchaj wiersza Bożeny Formy.

Postaraj nauczyć się go na pamięć, powtarzając za opiekunem dokładnie każdy jego wers. Wyrecytujemy go wraz z twoimi koleżankami i kolegami z grupy, kiedy spotkamy się w przedszkolu.

 

„Dbaj o przyrodę”

Kochamy naszą planetę,

przecież na niej mieszkamy.

Chcemy by była piękna,

dlatego o nią dbamy.

Nie zaśmiecamy lasów,

w nich żyją ptaki, zwierzęta.

To nasi przyjaciele,

każdy z nas o tym pamięta.

Chcemy mieć czystą wodę,

w jeziorach i oceanach.

Chcemy, by słońce świeciło,

na czystym niebie dla nas.

 

l Bardzo grzeczne dzieci segregują śmieci.

Jeśli masz w domu Karty pracy to wykonaj w nich zadania – Karta pracy, cz.4, s.18. Jeśli nie to na rysunku poniżej pokoloruj kosze odpowiednimi kolorami:

pojemnik na szkło – na zielono,

pojemnik na plastik – na żółto,

pojemnik na papier – na niebiesko.

Wskaż za pomocą strzałek, do których pojemników dzieci wrzucą śmieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  „Woda źródłem życia”.

Podziel wyraz – woda na sylaby, a potem głoski oraz określ ich ilość, staraj się dokładnie wybrzmieć kolejne.

 

Odpowiedz na pytania:

Komu i czemu jest potrzebna woda?

Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało?

Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie ciekłym, gazowym (para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi. Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów                  i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam głównie rzeki                    i jeziora. W wielu przypadkach słodka woda musi być najpierw uzdatniona, aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia                    i do mycia się. Gdy wody jest za dużo, wtedy są powodzie. Powodzią nazywamy czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest nią pokryty. To stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska. Gdy wody jest za mało, bo rzadko padają deszcze wtedy jest susza. Rośliny usychają,                         a wody w rzekach i jeziorach jest coraz mniej.

Odpowiedz na pytania:                               

Czy każdą wodę można pić?

– Co może świadczyć o tym, że woda jest czysta lub brudna?

 

l „Chora rzeka” – zapraszamy  do wysłuchania wiersza J. Papuzińskiej   

                       

Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka pełna mleka…
Tutaj płynie biała rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło…
Cicho tak –
ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak,
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,
nikt nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”.
Mętny opar nad wodą się bieli.
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka…

 

Odpowiedz na pytania:

– Co się śniło kotkowi?

– Jakiego koloru była rzeka?

– Dlaczego rzeka była biała?

– Co działo się z przyrodą w pobliżu zanieczyszczonej rzeki?

– Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać?

– Czego oczekuje zanieczyszczona rzeka?

 

Obejrzyj fotografie umieszczone poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opowiedz, czym różnią się rzeki na powyżej umieszczonych zdjęciach.

 

l  „Badanie wody zanieczyszczonej olejem” – wykonaj proste doświadczenie.

Potrzebne ci będą: szklanka lub miska z czystą wodą, olej i piórko. Do wody wlej trochę oleju. Widzimy, że olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie zanurz w szklance/misce pióro i wyjmij je. Na pewno zauważyłeś, że olej osadził się na piórze. Wniosek z tego doświadczenia jest taki, że olej pływa na powierzchni ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. Wyobraź sobie, że oceany i rzeki na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co uniemożliwia im latanie i ptaki giną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  „W oczyszczalni wody”.

Żeby woda była przydatna do użytkowania w gospodarstwach domowych należy ją oczyścić – uzdatnić. Wodę oczyszcza się w oczyszczalni ścieków, gdzie specjalne filtry zatrzymują zanieczyszczenia, co przedstawia fotografia umieszczona poniżej. Wymaga to dużych nakładów finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  „Filtrujemy wodę” proponujemy ci zabawę badawczą.

Przygotuj słoik z wodą, pędzel, farbę plakatową, dużą plastikową butelkę, nożyczki, szmatkę flanelową, gazę lub ligninę, węgiel drzewny, żwirek i piasek. Następnie zabrudź wodę w słoiku płukając w nim pędzel zamoczony w farbie. Poproś rodzica o przecięcie butelki plastikowej na wysokosci 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą jej część odwróć szyjką do dołu, a twój opiekun niech ją wypełni: szmatką, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a na końcu piaskiem. Warstwy te powinny stanowić około ½ wysokości butelki. Nałóż tę część butelki na tę stanowiącą zbiornik wody oczyszczonej. Wlej zabrudzoną farbą wodę do przygotowanego filtru i obserwuj jej filtrowanie. W ten sposób można oczyścić wodę z rzeki, stawu lub kałuży.

Ponieważ woda jest niezbędna do życia, a czystej wody jest coraz mniej, więc ważną sprawą jest oszczędzanie jej. Pewnie wiesz, co należy robić, by oszczędzać wodę?  Spróbuj o tym odpowiedzieć swojemu opiekunowi.

Jeśli chcesz wzbogacić swoje wiadomości na temat znaczenia ochrony przyrody                      i sposobów dbania o nią możesz obejrzeć krótkie filmy:

 

Zanieczyszczenie rzek. – Wideo edukacyjne https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

 

Oszczędzaj wodę! – film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI

 

Ekologiczny dom. - bajka edukacyjna  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

Możesz również skorzystać z audiobooka o tematyce ekologicznej pt. „Owca Ola bohaterką Pola”,poruszającego temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów,                                      ekologii. https://www.nawojowa.pl/pl/265/1290/edukacja-ekologiczna-dzieci-darmowy-audiobook-o-tematyce-ekologicznej.html

 

l Propozycje dodatkowych zadań do wykonania.

 

Przeczytaj razem z mamą lub tatą. Powodzenia!

 

l  Jak narysować żabkę Rechotkę? @Kredka i Ołówek - rysuj z nami!https://www.youtube.com/watch?v=i6HaY2e9pjk

l  Pokoloruj obrazki.